Y lle perffaith i gael llonydd.
CLICIWCH YMA AM FAP

Traeth TowynFferm wartheg a defaid deuluol yw Towyn wedi ei lleoli ar arfordir ogleddol Penrhyn Llŷn, un o ardaloedd prydferthaf Cymru. Llai na dau ganllath o’r maes carafannau a phebyll, ac ar dir y fferm, mae 'na draeth hir melyn, sydd yn le gwych i ymlacio a chodi cestyll tywod. Mae posibl cerdded am filltiroedd ar hyd llwybr yr arfordir ac ar ddiwrnod braf mae’r morloi i’w gweld yn herio’r tonnau a’r dolffiniaid yn brysur yn chwarae yn y bae.

 

 

Mae ‘na lwybr cyhoeddus yn mynd trwy gaeau’r fferm i bentref Tudweiliog.,ac yno mae ‘na siop sydd yn gwerthu bara ffres a phob math o gynnyrch lleol. Yn y pentref hefyd mae ‘na dafarn sydd yn darparu ar gyfer teuluoedd ac sydd yn gweini bwyd o safon uchel.

O Fangor neu o’r A55 fe gymerith hi oddeutu bumdeg munud i’n cyrraedd ni, ac mi ryda ni’n hanner awr dda o Borthmadog.

Mae’r ‘stafelloedd cawod a’r toiledau wedi eu lleoli yn yr hen gegin foch, a does dim angen gwario ceiniog i gael cawod na dŵr poeth, mae popeth yn y pris!

 

 

Hefyd ar y safle, mae ‘na beiriant golchi dillad, sychwr dillad, rhewgell, a phwynt trydan ar gyfer sychwr gwallt.
Maes ar gyfer teuluoedd yn unig ydi Towyn.


PRISIAU 2017

£20.00 heb fachyn trydan. £23.00 y noson efo bachyn trydan. Os am gadw lle, mae croeso ichi gysylltu â ni ar yr
e-bost
neu drwy ffonio 01758 770 600.

 


 

ENGLISH PAGE ....


e-bost

safle gan Mercwri © Towyn 2006
lluniau © Ellis Hughes